De beste school
van Poort

De lente is begonnen. We hebben dit met de hele school gevierd. Iedere groep heeft een lentelied gezongen en zelf gemaakte gedichten voorgelezen. Een prachtige start van de lente.

Facebook photo

Kinderen van De Kleine Wereld genieten van Pauzesport op eigen plein

Facebook photo

Welkom bij basisschool
De kleine wereld

 De Kleine Wereld is een basisschool in het Europakwartier in Almere Poort. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat, omdat wij geloven dat alleen dan uw kind optimaal kan presteren.

 

Een school met een eigen gezicht en een goede sfeer is voor een kind erg belangrijk. Die sfeer, de manier van omgaan met elkaar, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw zijn de factoren die tezamen het klimaat van de school bepalen.

 

De Kleine Wereld hecht veel waarde aan het bijbrengen van respect, discipline en goede omgangsvormen, omdat de school ernaar streeft haar leerlingen op te leiden tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen die zich sociaal-maatschappelijk optimaal kunnen ontplooien.

085bf48ebc5e61830bd5cbb41a4b6f72 360x200 1
  • Doordat we een klein team hebben, kunnen we altijd samen vergaderen en weten we dus allemaal precies wat er speelt.

     

    Leerkracht  

  • Onze zoon gaat met veel plezier naar school en wordt hier gezien.

     

    Ouder leerling groep 6