Onze visie op onderwijs

Visie op leren

De basis van een goede leercarrière zetten wij vanaf de onderbouw sterk in. De zintuiglijke en motorische ontwikkeling van het kind zijn voor ons een essentiële voorwaarde om tot goed leren te komen. Schrijven is hier een voorbeeld van. Schrijven is bewegen en daar moet je niet te vroeg mee starten. Eerst de vormen oefenen, letters insteken, etc.

Als dit goed beheerst wordt is het kind aan schrijven toe.

 

Leren is leuk, zin in leren krijgen is essentieel voor de latere loopbaan. Dit betekent niet dat er geen moeilijke dingen gedaan worden of dat er geen saaie of niet zo leuke dingen gedaan worden. Oefenen, fouten maken, succes ervaren horen er allemaal bij.

 

We willen de kinderen ook op andere gebieden laten ontwikkelen, naast de motorische en zintuiglijke ontwikkeling vinden wij de creatieve en muzikale vorming ook belangrijk. Die zijn voorwaarde voor de cognitieve ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is muziek. Taal is muziek en het ritme van muziek is van belang voor de taalontwikkeling

kndrn001 1

Coöperatief leren

 

Het stimuleren en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling geven wij vorm door het inzetten van coöperatief leren. Als verstand en gevoel goed op elkaar zijn afgestemd is het kind in balans en kan het zich volledig ontplooien.