Algemeen

Een schets van de school

Een school met een eigen gezicht en een goede sfeer is voor een kind erg belangrijk. Die sfeer, de manier van omgaan met elkaar, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw zijn de factoren die tezamen het klimaat van de school bepalen.

 

De Kleine Wereld hecht veel waarde aan het bijbrengen van respect, discipline en goede omgangsvormen, omdat de school ernaar streeft haar leerlingen op te leiden tot zelf- standige, verantwoordelijke mensen die zich sociaal-maat- schappelijk optimaal kunnen ontplooien.

Naam van de school

Oecumenische basisschool ‘De Kleine Wereld’. De naam van onze school staat voor de wereld van het jonge kind. Deze wereld is nog helemaal niet zo groot. Voor een kleuter bestaat die uit thuis, school, familie en de supermarkt. Naarmate de kinderen ouder worden, groeit deze wereld met hen mee.

kinderen-algemeen