Communicatie

Informatievoorziening 

U kunt uw kind binnen brengen vanaf 8.20 uur, om 8.30 uur start de schooldag. 

 

Bij de kleuters is er nagenoeg elke dag gelegenheid om contact te hebben met leerkrachten bij het afhalen van de kinderen. Bij het brengen is het contact tot een minimum beperkt in verband met de aandacht die de kinderen nodig hebben.


Voor alle groepen geldt dat u altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht van de betreffende groep.

 

Informatieavonden

In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we algemene informatieavonden in iedere groep. Deze worden verzorgd door de groepsleerkracht. Het doel van deze avonden is om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind en inzicht te krijgen in het werken binnen de groep.

 

Tevens heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over de manier van werken in de groep. Voor het bespreken van de vorderingen van uw kind kunt u altijd een afspraak maken.

 

Rapporten en oudergesprekken

De Kleine Wereld vindt het belangrijk om de voortgang van zowel het leren als de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te volgen en hierover met zowel de kinderen als de ouders te communiceren. We doen dit met rapportages en oudergesprekken. Ouders worden hierover geïnformeerd via Social Schools en bovendien persoonlijk uitgenodigd voor de gesprekken.

Social Schools

De oudercommunicatie met zowel de leerkrachten als vanuit de directie vindt plaats op Social Schools. Ouders die hun kind hebben aangemeld krijgen als hun kind start op De Kleine Wereld de inlogcodes toegestuurd.

kinderen-communicatie