Communicatie

Informatievoorziening 

U kunt uw kind binnen brengen vanaf 8.15 uur, om 8.30 uur start de schooldag. 

 

Bij de kleuters is er nagenoeg elke dag gelegenheid om contact te hebben met leerkrachten bij het afhalen van de kinderen. Bij het brengen is het contact tot een minimum beperkt i.v.m. de aandacht die de kinderen nodig hebben.
Voor alle groepen geldt dat u altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht van de betreffende groep.

 

Informatieavonden

In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we algemene informatieavonden in iedere groep. Deze worden verzorgd door de groepsleerkracht. Het doel van deze avonden is om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind en inzicht te krijgen in het werken binnen de groep.

 

Tevens heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over de manier van werken in de groep. Voor het bespreken van de vorderingen van uw kind kunt u altijd een afspraak maken.

 

 

Oudergesprekken

Na het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd voor een kort gesprek,waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. U ontvangt voor deze gesprekken een schriftelijke uitnodiging. Na het tweede rapport zijn er alleen gesprekken als er behoefte aan is.

 

Nieuwsbrief

U ontvangt elke maand de “Maandinfo” met daarin een toelichting op de actuele gebeurtenissen. Deze wordt via Digiduif verspreid. Bovendien vindt u ze ook, naast de nodige andere informatie uit de school en de klassen, op de website van onze school.

 

Digiduif

We maken gebruik van Digiduif. Via dit netwerk wordt u op de hoogte gehouden door de leerkracht en directie. U kunt ook via dit netwerk uw vragen en opmerkingen aan de leerkracht doorgeven.

Plakboek, Portfolio en Rapport

De kleuters krijgen 2 maal per jaar hun plakboek mee. Zo kunnen kinderen,ouders, opa’s en oma’s laten zien waar ze de afgelopen tijd aan gewerkt hebben in de klas en welke liedjes/versjes er zijn geleerd. Aan het einde van het schooljaar mogen de kinderen hun plakboek houden.

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen hun portfolio mee. Vorderingen van de kinderen worden 2 keer per jaar vermeld op de rapporten en met de ouders besproken.
Zijn er tussentijds belangrijke ontwikkelingen m.b.t. een leerling, dan is overleg altijd mogelijk. Het initiatief hiervoor kan zowel uitgaan van de leerkracht als van de ouders.

kndrn006