Identiteit

Wat oecumenisch voor ons betekent

De Kleine Wereld is een oecumenische school. Voor ons betekent dit, dat de school ruimte biedt aan kinderen met een protestants-christelijke, katholieke of andere geloofsovertuiging.


Uitgangspunt is dat we een door het christendom geïnspireerde school zijn, passend in een multireligieuze samenleving. Daarom is het vanzelfsprekend dat er leerlingen van diverse religies of zonder een levensbeschouwelijke achtergrond onze school bezoeken.

 

Het oecumenische karakter van de school wordt nadrukkelijk tijdens de aanmeldingsgesprekken met de ouders van nieuwe kinderen besproken. Immers, het is met name dit karakter, die doelstelling, die onze school onderscheidt van de openbare basisscholen.


Persoonlijkheidsvorming

Als school dragen wij bij aan de persoonlijkheidsvorming van de kinderen in christelijke zin. Christen zijn is een bepaalde houding in het leven. Deze wordt met name geaccentueerd door het streven naar een godsdienstige opvoeding waarin de volgende aspecten naar voren komen:

  • samen leven, samen vieren.
  • samen komen tot een leerzame ontmoeting met de wereld door verhalen, waaronder bijbelverhalen.
  • elkaar duidelijk maken op welke normen en waarden het aankomt.

Aandacht voor elkaar

Op deze wijze hopen we dat bij de kinderen een vorm van vertrouwen wordt gewekt, in zichzelf, in de ander en daardoor in God.

 

Bij de dagopeningen, vieringen en in het levensbeschouwelijk onderwijs maken wij gebruik van de methode “Trefwoord” waarin aandacht is voor ieders overtuiging en die inspeelt op de diverse geloofsinhouden.

 

Wij schenken natuurlijk ieder jaar ruim aandacht aan de diverse kerkelijke feesten. Hoofdzakelijk zullen dit de joods-christelijke feesten zijn, maar ook kijken we naar feesten uit de andere wereldreligies. De vieringen hiervan vinden plaats op school.

kinderen-identiteit