Informatiemomenten

Informatievoorziening aan ouders 

Bij de kleuters is er nagenoeg elke dag mogelijkheid om contact te hebben met leerkrachten bij het afhalen van de kinderen. Bij het brengen is het contact tot een minimum beperkt i.v.m. de aandacht die de kinderen nodig hebben.

U kunt uw kind binnen brengen vanaf 8.15 uur, om 8.30 uur start de schooldag. Voor alle groepen geldt dat u altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht van de betreffende groep.

Informatieavonden

In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we algemene informatieavonden in iedere groep. Deze worden verzorgd door de groepsleerkracht. Het doel van deze avonden is om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind en inzicht te krijgen in het werken binnen de groep. Tevens heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over de manier van werken in de groep. Voor het bespreken van de vorderingen van uw kind kunt u altijd een afspraak maken.

Oudergesprekken

Na het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd voor een kort gesprek,waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. U ontvangt voor deze gesprekken een schriftelijke uitnodiging. Na het tweede rapport zijn er alleen gesprekken als er behoefte aan is.

Nieuwsbrief

U ontvangt elke maand de “Maandinfo” met daarin een toelichting op de actuele gebeurtenissen. Deze wordt via SocialSchools verspreid. Bovendien vindt u ze ook, naast de nodige andere informatie uit de school en de klassen, op de website van onze school.

We maken gebruik van SocialSchools. Via dit netwerk wordt u op de hoogte gehouden door de leerkracht en directie. U kunt ook via dit netwerk uw vragen en opmerkingen aan de leerkracht doorgeven.