Kinderopvang

De opvang, voor- en naschoolse wordt geregeld door Kiki Nous, evenals de vroegschoolse opvang.

Wij willen graag een zelfde pedagogische lijn volgen.