Kinderopvang

De opvang, voor- en naschoolse wordt geregeld door Kiki Nous, evenals de vroegschoolse opvang. Wij willen graag een zelfde pedagogische lijn volgen.