Kunst en Cultuur

Wij hebben als school een brede taak, we willen zorgen voor een brede ontwikkeling. Onderwijs heeft een vormende en pedagogische opdracht. Naast het rekenen en de taal, komt ook cultuureducatie aan bod.

 

Hoe mooi is dat we cultuur binnen handbereik hebben. Almere ligt vol met cultureel erfgoed, waar we in de school graag aandacht aan besteden en wat we graag willen laten zien.

Als school en leerkracht zijn wij een voorbeeldfunctie voor de culturele vorming van onze leerlingen. We willen de kinderen respect meegeven voor ieders kunstuitingen, ze leren van ons hoe het te waarderen. Voorafgaand aan een culturele les, bespreken wij met onze leerlingen de normen en waarden die daarbij horen, waarbij begrip voor elkaar erg belangrijk is. Daarbij worden ook de sociale vaardigheden van kinderen vergroot.

Onze Dalton werkwijze past binnen onze culturele vorming. Wij vinden dat cultuureducatie een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de daltonaspecten. Het stimuleert de nieuwsgierigheid van hen en leert hen genieten van zelf creëren en creaties van anderen en waarderen van die kunstuitingen. Waarbij (ook) kinderen die minder goed kunnen leren, meer zelfvertrouwen krijgen.

Daarom geven wij op school ruimte aan positieve en creatieve energie van kinderen: muziek, dans, theater, beeldende vorming, literatuur en multimedia zijn o.a. vakken of projecten die kinderen kennis bijbrengen en vaardig maken op het gebied van kunst en cultuur. Beleven, doen en ervaren krijgen daarbij de nadruk.

 

Daarnaast sluit cultuureducatie goed aan bij de belevingswereld en interesse van kinderen en draagt het bij aan relevante kennis en vaardigheden. De persoonlijkheid en de interesses van elke leerling worden meegenomen. Een belangrijke bijkomstigheid is dat culturele activiteiten , ouders de mogelijkheden bieden om actief betrokken te zijn bij de school (maand-sluitingen, buitenschoolse activiteiten zoals voorstellingen, workshops).

 

We zijn samen één!

logo collage

Collage-Almere is een onafhankelijk projectbureau dat in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere,  uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere. Het gemeenschappelijke doel is zorgen voor kwalitatief goed aanbod voor de scholen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het op schoolniveau inrichten van doorlopende leerlijnen.

 

Voor meer informatie kijk op www.collage-almere.nl

Filmpje over Kunst en Cultuur