Ons team

Ons team is op dit moment als volgt samengesteld.

 

In de beide groepen 1/2 staan de leerkrachten Annemarieke Kesimaat en Moniek Gerritsen. In groep 3/4 staat Marije van Oosten. In groep 5/6 is de leerkracht Susan Benning (met één dag verzorgd door Deborah Janssen) en in groep 7/8 staan de leerkrachten Lindsey van den Brink en Deborah Janssen.

 

Verder werkt Olaf Witteveen als medewerker ICT & administratie en is Dick Brink de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook maken deel uit van ons team: Romy van Denderen, IB-er Maaike Han-Van Stijn (a.i.) en directeur Martinette Strik. Als coaches voor ons team zijn in het schooljaar 2020-2021 op De Kleine Wereld Madelon Zondag en Rieneke Pruis betrokken.

Groepsindeling

Groep 1/2a: Annemarieke Kesimaat
Groep 1/2b: Moniek Gerritsen
Groep 3/4: Marije van Oosten
Groep 5/6: Susan Benning (& Deborah Janssen)
Groep 7/8: Lindsey van den Brink en Deborah Janssen