Ons team

Ons team is op dit moment als volgt samengesteld.

 

In de beide groepen 1/2 staan de leerkrachten Annemarieke Kesimaat en Moniek Gerritsen en Lindsey van den Brink. In groep 3 staat Maaike van der Sluis. In groep 4/5 staat Marije van Oosten. In groep 5/6 is de leerkracht Joanne van der Ploeg en in groep 7/8 staat de leerkracht Deborah Janssen.

 

Verder werkt Olaf Witteveen als medewerker ICT & administratie en is Dick Brink de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook maken deel uit van ons team:  IB-er Maaike Han-Van Stijn voor de bovenbouw en Ilse Stegeman voor de onderbouw en directeuren Frank Groot en Cathelijne Doeze Jager. Als coaches voor ons team zijn in het schooljaar 2021-2022 op De Kleine Wereld Madelon Zondag en Debby Slieker betrokken.

Groepsindeling

Groep 1/2a: Annemarieke Kesimaat
Groep 1/2b: Moniek Gerritsen en Lindsey van den Brink
Groep 3: Maaike van der Sluis
Groep 4/5: Marije van Oosten
Groep 5/6: Joanne van der Ploeg
Groep 7/8: Deborah Janssen