Onze visie op onderwijs

Missie van De Kleine Wereld

De Kleine Wereld is een Oecumenische school. We bieden ruimte aan kinderen met een protestants-christelijke, katholieke of andere geloofsovertuiging. Ook kinderen die niet gelovig zijn, hebben bij ons een plek. Uitgangspunt is dat we een door het christendom geïnspireerde school zijn, passende in een multireligieuze samenleving. Daarom is het vanzelfsprekend dat er leerlingen van diverse religies of juist zonder een levensbeschouwelijke achtergrond onze school bezoeken. Het team van De Kleine Wereld verzorgt vanuit een holistische kijk op het kind goed onderwijs, zodat kinderen een brede basis meekrijgen. Op deze wijze kunnen de kinderen goed toegerust hun weg vervolgen in de maatschappij. Dit alles wordt bewerkstelligd door een cultuur waarin voortdurende reflectie en verbetering van de onderwijskwaliteit centraal staat. Als verstand en gevoel goed op elkaar zijn afgestemd is het kind in balans en kan het zich volledig ontplooien. Met alles wat we doen streven wij optimale onderwijsresultaten na en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen die optimaal kunnen functioneren in onze samenleving. Je mag zijn wie je bent en samen werken we aan spelen, leren en de sfeer op school.

Visie van De Kleine Wereld

Vanuit onze missie geven wij vorm aan kwalitatief goed onderwijs door te werken vanuit onze oecumenische identiteit en vanuit de methode De Vreedzame School. Kwalitatief goed onderwijs staat op De Kleine Wereld hoog in het vaandel. Wij bieden optimale onderwijskansen aan elk kind, want elk kind verdient het best passende onderwijs. De inzet van handelingsgericht werken en de principes vanuit het daltononderwijs geven aan deze visie kleur en betekenis. We zijn op weg naar betere kansen en resultaten voor alle kinderen op De Kleine Wereld.

kinderen-visie-onderwijs

Onze visie in ‘beeldtekst’ geeft de basis weer:

logo-kleine-wereld-op-groen

Jij

Jij, kind op De Kleine Wereld

Mag hier groeien, spelen en leren

Jezelf ontwikkelen

Vanuit wie jij bent naar wie je wilt zijn

In relatie met de ander

Wij

Wij, de juffen en meesters op school

Zorgen voor een betrouwbare basis

Van waaruit wij betrokken zijn bij jou

En blijven kijken

Naar wat jij nodig hebt om te groeien

Samen

Samen met jouw ouders doen we dat

Om van De Kleine Wereld een plek te maken

Waar jij de vrijheid voelt om te spelen en te leren

Vanuit verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander

In een veilige omgeving