Onze visie op onderwijs

Missie van De Kleine Wereld

De Kleine Wereld is een Oecumenische school. We bieden ruimte aan kinderen met een protestants-christelijke, katholieke of andere geloofsovertuiging. Uitgangspunt is dat we een door het christendom geïnspireerde school zijn, passende in een multireligieuze samenleving. Daarom is het vanzelfsprekend dat er leerlingen van diverse religies of juist zonder een levensbeschouwelijke achtergrond onze school bezoeken. Het team van De Kleine Wereld verzorgt vanuit een holistische kijk op het kind goed onderwijs, zodat kinderen een brede basis meekrijgen. Op deze wijze kunnen de kinderen goed toegerust hun weg vervolgen in de maatschappij. Dit alles wordt bewerkstelligd door een cultuur waarin voortdurende reflectie en verbetering van de onderwijskwaliteit centraal staat. Het stimuleren en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling geven wij vorm door het inzetten van coöperatief leren. Als verstand en gevoel goed op elkaar zijn afgestemd is het kind in balans en kan het zich volledig ontplooien. Met alles wat we doen streven wij optimale onderwijsresultaten na en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen die optimaal kunnen functioneren in onze samenleving. Je mag zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.

kndrn001 1

Aan deze missie liggen een aantal kernwaarden ten grondslag:

  • bevlogenheid en passie
  • vertrouwen en betrouwbaarheid
  • autonomie
  • veiligheid
  • gemeenschappelijkheid

Bij alles wat we doen willen we vanuit deze waarden werken, communiceren en elkaar ook aanspreken op deze waarden. We leven voor, door en naast elkaar vanuit deze gemeenschappelijke basis. Dat zorgt voor veiligheid waardoor iedereen tot bloei kan komen. Goed onderwijs voldoet in onze ogen dan ook aan deze basis.

Visie van De Kleine Wereld

Vanuit onze missie geven wij vorm aan kwalitatief goed onderwijs door te werken vanuit een Oecumenische en dalton identiteit. Kwalitatief goed onderwijs staat op De Kleine Wereld hoog in het vaandel. Wij bieden optimale onderwijskansen aan elk kind, want elk kind verdient het best passende onderwijs. De inzet van handelingsgericht werken en de principes vanuit het daltononderwijs geven aan deze visie kleur en betekenis. We zijn op weg naar betere kansen en resultaten.