Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen goed onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

 

Met ingang van augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Wanneer u geïnteresseerd bent in de landelijke ontwikkelingen kijkt u dan eens op 
www.passendonderwijs.nl

 

In Almere is Passend Onderwijs Almere een belangrijk samenwerkingsverband, met als gezamenlijk uitgangspunt: ‘Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school’. Meer weten? Klik dan op deze link.

Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.