Zorg voor kinderen

Algemeen

De school is er verantwoordelijk voor dat ieder kind de zorg krijgt die nodig is. Primair zorgt de leerkracht voor haar/zijn groep en is verantwoordelijk voor het leerproces binnen de groep, de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen.

 

De leerkracht staat hierin niet alleen: zij/hij kan een beroep doen op de kennis en vaardigheden van collega’s, zowel van andere leerkrachten, remedial teachers, intern begeleider als ook van de directie. Gezamenlijk draagt het hele team bij aan het systeem van zorg voor alle kinderen van de school. Voor alle duidelijkheid: onze zorg betreft alle kinderen van de school en niet alleen de kinderen die extra zorg nodig hebben.

 

Verantwoordelijkheid voor zorg voor ieder kind leidt er soms toe dat voor een kind een oplossing gezocht wordt buiten onze school. De mogelijkheden die een school kan bieden aan kinderen zijn niet oneindig. De school ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om naar ouders toe aan te geven dat de grenzen bereikt zijn en dat verdere ontwikkeling van het leerproces op een andere plek een betere optie is.

kinderen-zorg-voor-kinderen